Start
Detta är
Elin Städ!
Våra tjänster
Miljö är
viktigt
Referenser
Kontakta
oss
 
 
Miljö är viktigt!
Elin Städ skall verka för en bra miljö genom att miljöanpassa verksamheten så långt detta är tekniskt möjligt.

Använda produkter för städarbetet som är miljöanpassade. Använda metoder som är miljövänliga och minskar utsläpp. Våra anställda är införstådda med den miljöpolicy vi för.
Elin Städ i Göteborg AB Sabbatsvägen 25 425 43 Hisings Kärra Mobil1: 070 279 42 82 Mobil2: 070 557 42 82 |© 2007-2015 Elin Städ i Göteborg AB